Shantala Speciale Zorg

Shantala voor kinderen en volwassenen met een beperking

Shantala Speciale Zorg is allereerst een respectvolle benaderingswijze/bejegening. In de zorg voor mensen is benadering/bejegening een belangrijk aspect van kwaliteit. Mensen met een zorgvraag/beperking zijn vaak afhankelijk van de wijze waarop anderen, o.a. beroepsbeoefenaren, in hun omgeving hen bejegenen. Respect voor en waardigheid van de ander dient in alle omstandigheden voorop te staan en uitgangspunt te zijn voor elke relatie met hen maar ook in het handelen. Werkend vanuit de uitgangspunten van Shantala Speciale Zorg kunt u op een basaal niveau in contact komen met elkaar en iemand laten voelen dat u hem/haar accepteert zoals hij/zij is.

Als gestructureerde aanrakingsmethode kan de Shantala behandeling zowel over de kleding heen als op de blote huid gegeven worden. Daardoor is het gemakkelijk toepasbaar voor alle leeftijden, alle zorgvragen/beperkingen en in allerlei situaties. Dit kan zowel in de dagelijkse zorghandelingen plaats vinden, zoals in verzorgingssituaties met bijv: wassen, afdrogen, aan- en uitkleden, eten geven, maar ook als een gehele lichaamsbehandeling of deelbehandeling.

De belangrijkste uitgangspunten van Shantala Speciale Zorg zijn zowel in de benaderingswijze als de aanrakingsmethode;

Vanuit contact, de ander zichzelf te laten ervaren op een voor hem/haar gepaste wijze.

  • Het op- en afbouwen van contact.
  • De kwaliteit van het contact en de aanraking. (in volle aandacht en het continue contact houden)
  • Het vertragen van uw tempo en handelen.
  • Door ritme en herhaling, veiligheid en geborgenheid scheppen en hierdoor situaties overzichtelijker maken.