Vakgroep Shantalamassage Docenten

De Vakgroep Shantalamassage Docenten (VSD) is een beroepsvereniging voor en door docenten babymassage en docenten en behandelaars binnen de speciale zorg. Alle leden zijn opgeleid bij één van de door de VSD erkende opleiders en zijn het bezit van een certificaat. Daarnaast is de vakgroep aanspreekpunt voor belangstellenden die meer willen weten over Shantala Babymassage en de Shantalamassage binnen de Speciale Zorg.

Ontstaan van de VSD

Op 2 augustus 1999 heeft het bestuur zich statutair laten registreren als Beroepsvereniging. De statuten zijn vertaald in een Huishoudelijk Reglement, wat ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering opnieuw wordt vastgesteld. In 2014 telt de vereniging ruim driehonderd leden. De actieve docenten en behandelaars zijn te vinden op deze website.

Doel van de VSD

De VSD heeft als doel meer bekendheid te geven aan de Shantalamassage en de activiteiten op dit gebied binnen Nederland verder te ontwikkelen. Daarnaast biedt de VSD de mogelijkheid om onze docenten en behandelaars te ondersteunen en de kwaliteit van hun werkzaamheden te bevorderen.

Dit doen we door middel van:

  • Workshops, lezingen, publicaties en medewerking aan opleidingen.
  • Bijscholingen en congressen gericht op de verschillende doelgroepen, waarmee we de onderlinge contacten tussen de leden versterken en kennis en kunde van onze leden op peil houden.
  • Regelmatig berichten sturen via mail
  • Contactmogelijkheden op de besloten pagina van VSD Facebook