Lid worden

Voorwaarden om lid te worden

Gecertificeerde Docenten Shantala Babymassage en behandelaars en docenten van de Shantala Speciale Zorg die hun opleiding hebben gevolgd bij door de VSD erkende opleiders kunnen lid worden van de VSD. Hiervoor dient binnen de VSD nog de ééndaagse bijscholing “bejegening en volwassenmassage” te worden gevolgd (m.u.v. de cursisten van de stichting ORO).

Lidmaatschap biedt voordelen

  1. De VSD heeft een actief ledenbestand waarin kennisdelen en netwerken centraal staan. Dit doen we ondermeer door jaarlijks een congres te organiseren voor zowel de Shantala babymassage als de Speciale Zorg.
  2. De VSD is actief bezig om de bekendheid van Shantala te vergroten o.a. door op beurzen te staan en door middel van Facebook.
  3. Als lid kun je voor de dan geldende ledenprijs deelnemen aan het Congres. Niet-leden betalen altijd minimaal 55,00 euro meer. Zo heb je het lidmaatschapsbedrag snel terugverdiend.
  4. Regelmatig verschijnen er de VSD nieuwtjes. Het Bestuur en de leden leveren hiervoor kopij aan.
  5. Je kunt lid worden van de besloten Facebookgroep van de VSD. We delen hier informatie en kennis met elkaar en je kunt je netwerk uitbreiden met de enthousiaste leden van onze vakgroep.
  6. Als actief lid kun je richting en invulling geven aan datgene wat de VSD doet, zowel als vrijwilliger of als bestuurslid.
  7. Bij- en nascholing vindt de VSD belangrijk. De VSD biedt regelmatig een bij- en nascholing aan. Kijk op de website voor de agenda.
  8. Als lid van de VSD kan je het cursusboek voor ouders van de Shantala babymassage gratis downloaden en gebruiken voor je cursussen.

Het lidmaatschap loopt jaarlijks van 1 september tot en met 31 augustus en kost € 55,00 per jaar. Bij automatisch incasso is de korting € 5,- en is het lidmaatschap € 50,00 per jaar. Het opzeggen van het lidmaatschap kan tot uiterlijk 30 juni van het verenigingsjaar bij de ledenadministratie.

Leden van de VSD kunnen gebruik maken van de bijscholingen en congressen die de VSD biedt. Verder kunnen leden hun praktijkgegevens op de website zetten, zodat zij makkelijk gevonden worden. Ook kunnen de leden profijt hebben van de activiteiten die de VSD verricht om de bekendheid van de Shantalamassage te vergroten.

Bent u, na het lezen van deze informatie, ook geïnteresseerd in het  lidmaatschap van de VSD? Vul dan het inschrijfformulier in.
Na ontvangst van uw inschrijving nemen we z.s.m. contact met u op.